Vilka vi är

  Leg. Sjukgymnast
Ann Fager
ann@sjukgymnastgruppenvbg.se
0521-22 40 88
Leg. Sjukgymnast
Certifierad Idrottsmedicinsk sjukgymnast
Anna Borgmalm
anna@sjukgymnastgruppenvbg.se
0521-22 40 88
Leg. Sjukgymnast
Grundläggande KBT
Maria Brodin-Hagrydh
maria@sjukgymnastgruppenvbg.se
0521-22 40 88
Leg. Sjukgymnast
Lisa Jingfors
lisa@sjukgymnastgruppenvbg.se
0521-22 40 88
Leg. Sjukgymnast
Inger Cederberg
inger@sjukgymnastgruppenvbg.se
0521-22 40 88
Administratör/Hälsovetare
Lisa Bussqvist
info@sjukgymnastgruppenvbg.se
0521-22 40 88
Leg. Sjukgymnast
Thony Boström
info@sjukgymnastgruppenvbg.se
0521-22 40 88

Aktuellt
Drottninggatan 40, Všnersborg | 0521-224088 | info@sjukgymnastgruppenvbg.se