Förändring på Sjukgymnastgruppen from april:

Ann och Anna finns kvar på Sjukgymnastgruppen ända fram till midsommar. Telefon och mail som tidigare, 0521-224088 och info@sjukgymnastgruppenvbg.se

Inger, Lisa, Maria och Thony startar RehabCenter Vänersborg, 0521-16300, www.rehabcentervbg.se

MVH Sjukgymnastgruppen

Välkommen till oss!

Aktiv rehabilitering i en personlig miljö

Vi är fem Leg. sjukgymnaster och en administratör/hälsovetare som tillsammans har lång erfarenhet och bred kompetens inom rehabilitering och hälsa/friskvård. Vår erfarenhet är att de flesta besvär går att påverka i positiv riktning med träning och rehabilitering.Aktuellt
Drottninggatan 40, Všnersborg | 0521-224088 | info@sjukgymnastgruppenvbg.se